حوقت - یهودیان ایرانی

درخت زندگی
درخت زندگی
Go to content
پاراشاى حوقت
 1. صدای تورا صدای جاویدان درخت زندگی
00:00
 2. هاراو بعلنث
00:00
 3. khakham melamed parasha hafte
00:00
 4. DR Houshang Nagi
00:00
 5. rabbai hakakiyan
00:00
 6. پاراشای خوقات هاراو رفائل زاده
00:00
 7. پاراشای خوکت و ماه تموزربای بنیامین لاوییان
00:00
 8. ربای بنیامین لاوییان
00:00
 9. هاراو داوید زرگری داراش پاراشایه هفته
00:00
10. هاراو زرین کام پاراشای خوقات طبق تفسیر اوور هخییم هقادوش
00:00
11. هاراو شموئيل سليمانى
00:00
12. هفطارای پاراشای خوقات هاراو شالیخصیبور
00:00
00:00
00:00

پاراشاى حوقت  هفطارای פרשת חקת

اين پاراشا داراى 87 پاسوق (פז) = طلاى ناب مطابق با סימן 👈 למידבא & ימואל & עזי
همچنين داراى 1245 كلمه و 4670 حرف ميباشد
پاراشاى حوقت داراى 3 فرمان امر

اوامر:1)فرمان سوزاندن ماده گاو قرمز رنگ و استفاده از خاكستر آن براى طاهر ساختن فرديكه با مرده ناپاك شده
فرمان ناپاك دانستن مرده
فرمان מי נידה (آبى كه از خاكستر ماده گاو قرمز بر آن ريخته شده) كه افراد پاك را تحت شرايطى ناپاك و افراد ناپاك در اثر تماس با مرده را طاهر ميكرد

مقدمهء هفطارا حوقَت
سی و نهمین هفطارا
داوران 11/1 – 11/33

داوران یا شوفطیم، شرح ایام پس از درگذشت یِهوشوعَ بِن نون است که از سال 2516 عبری به مدت 350 تا 400 سال در يیسرائل معروف است، پس از برخاستن پانزده داور که هر یک از یک تا هشتاد سال، تا آغاز سلطنت شائول بر ملت فرمان می راندند، سرانجام در سال 2882 عبری به پایان رسید
هفطارای حوقَت، شرح فرمانروایی يیِفتاح گیلعادی – نهمین قاضی يیسرائل از خاندان مِنَشه است که با دستی قوی برای شش سال و بین سالهای 2782 تا 2788 عبری بر ملت يیسرائل حکم می راند. وی که سردار و جنگجویی بسیار شجاع و از جان گذشته بود، به دوران هجده ساله نفوذ سخت و مستبدانه عامونی ها بر ملت خاتمه داده، به مشیت الهی در جنگی ایشان را شکست داد
اشاره به جنگ یفتاح با سپاه عامون در هفطارای حوقَت، همانند جنگ يیسرائل با اقوام اِموری در زمان مُشه است که پاراشای حوقت آورده است
 
PDF  1   2  3  4   نشریات مربوط


POWERED  BY   derakhte-zendegi.com
+1 8182310173
ارتباط روابط عمومی
بخش فنی‌
+49 1788908346
Back to content