یهودیان ایرانی

درخت زندگی
درخت زندگی
Go to content
בהً
بنام خد-ا
              شبكه تلوزيون درخت زندگى
خداوندا  :  دل ما را چون نِى لبكى چو بين بر لبهاى خود
بگزار و زيباترين نغمه هايت را در فضاى زندگانى ما ترنم كن ؛
چنان بنو از دل ما را ، كه هر جا نفرتى است عشق باشيم ؛
هر جا زخمى است ، مرحم باشيم ؛
هر جا ترديدى است ، در راه تو يك دل باشيم ؛
هر جا تاريكى است ، روشنايى باشيم ؛
 شاعر معاصر كرامت ظرابيان

Europa Monaco Sat 52.0°E - Middle East YahSat 52.0°E
Frequency -11221 V -27500 FEC- Glwiz channel 198
Live Tv پخش زنده شبکه تلویزیون درخت زندگی Etz Chaim - עץ החיים

برنامه های در حال پخش
POWERED  BY   derakhte-zendegi.com
+1 8182310173
ارتباط روابط عمومی
بخش فنی‌
+4915231968567
Back to content